"Ik stel me tot doel de talenten van elke klant te versterken. Ik beheers een groot scala aan methodieken en ik benader mijn klanten op een zeer persoonlijke wijze. Zo lever ik een bijdrage aan hun ontwikkeling."

SMART doelstellingen

Het formuleren van doelstellingen is niet eenvoudig. De SMART techniek is bijzonder geschikt om u hierin te ondersteunen.

S Specifiek

Elke doelstelling dient duidelijk, nauwkeurig en positief te worden geformuleerd. De doelstelling geeft antwoord op de volgende vraag : "wat moet ik bereiken en hoe kan ik weten dat ik het heb bereikt ? "

M Meetbaar

Elke doelstelling moet meetbaar zijn. Het moet gedefinieerd worden zodat de manager de realisatie ervan kan meten.

A Acceptabel

De medewerker moet inspanningen leveren om de beschreven doelstelling te bereiken. Deze uitdaging dient haalbaar te zijn.

R Realistisch

De medewerker moet over de noodzakelijke en voldoende middelen beschikken om zijn / haar doelstellingen te bereiken. Een realistische doelstelling stellen is motiverend.

T Tijdgebonden

De termijn waarin de doelstellingen moeten worden bereikt is een afgesproken. Voor elke doelstellingen wordt een specifiek termijn bepaald.

 

Conclusie: Elke doelstelling wordt uitvoerig beschreven in de vorm van indicatoren. Deze dienen als concrete en objectieve basis voor de evaluatie van de prestaties.