"Ik stel me tot doel de talenten van elke klant te versterken. Ik beheers een groot scala aan methodieken en ik benader mijn klanten op een zeer persoonlijke wijze. Zo lever ik een bijdrage aan hun ontwikkeling."

Professionele balans

 1. Eerste ontmoeting met de medewerker(s)

  Biografie, loopbaan, waarden en normen, keuzes in het leven. Samen vaststellen van te bereiken doelstellingen.

 2. Analyse van de professionele loopbaan

  Analyse van de verschillende stappen, taken, prestaties, redenen om te veranderen.

 3. Analyse van de prestaties

  Identificatie van de sterke punten en van de punten ter ontwikkeling.

 4. MBTI-methode

  Met de MBTI-vragenlijst wordt nadruk gelegd op de kenmerken, persoonlijkheid, benaderingen en op relationele werkwijze van uw medewerkers (hiërarchie, collega's, ondergeschikten).

 5. Synthese en adequate acties

  Opstellen van een ontwikkelingsplan, opleidingen en acties om de doelstellingen te bereiken.

Resultaten

 • De medewerker formuleert de ontwikkeling van zijn professionele leven.
 • Hij / zij maakt een inventarisatie van de belangrijkste keuzes en elementen van zijn leven. Hij / zij kent zijn kwaliteiten, lacunes, de omstadigheden rond zijn / haar successen en mislukkingen.
 • Hij / zij krijgt een nauwkeuriger idee van de mogelijkheden in een komende baan of een nieuwe stap in zijn / haar leven.
 • Hij / zij stelt onder begeleiding een ontwikkelingsplan op.